Geriatrisch Netwerk Scheveningen

Het Geriatrisch Netwerk Scheveningen is een organisatie van professionals die als doel hebben om elke kwetsbare oudere in Groot Scheveningen goede zorg en welzijn in brede zin te bieden. Kwetsbaar zijn heeft lichamelijke, psychische en sociale aspecten. Ouderen ervaren zowel beperkingen in het dagelijkse leven als klachten van vaak meer aandoeningen tegelijk. Ons doel is dat de oudere de verschillende vormen van zorg, ondersteuning en diensten in samenhang krijgt aangeboden. Dat wil zeggen: op het juiste moment en zonder haperingen. Ook als die op of vanuit verschillende plekken wordt gegeven.

Wij werken daarvoor samen vanuit de verschillende domeinen van huisartsen, welzijn en VVT. Om dit mogelijk te maken spannen we ons als organisaties en professionals in om elkaar te kennen en kennis met elkaar te delen in een jaarlijkse bijeenkomst. We vinden het belangrijk elkaar als professionals te ontmoeten, de patiënt met zijn verhaal als vertrekpunt te nemen en er voor cliënten én voor zorg- en dienstverleners te zijn.