Horizontaal verwijzen

Horizontaal verwijzen leidt tot de juiste zorg op de juiste plek: patiënten blijven voor verrichtingen waar de huisartsen van de zorggroep bekwaam in zijn, in de eerste lijn. Patiënten hoeven niet naar het ziekenhuis maar kunnen terecht bij een huisarts in de wijk. Voor de huisarts geeft dit meer werkplezier. Hij doet een verrichting waar hij goed in is en plezier in heeft. De vorm van de juiste zorg op de juiste plek stimuleert ook een kostenbesparing door substitutie van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. De werkgroep Horizontaal Verwijzen stelt momenteel een plan van aanpak op.

Sinds februari 2022 kunnen huisartsen van SCH-2017 voor een zevental verrichtingen patiënten doorsturen naar een collega-huisarts van SCH-2017 in plaats van naar het ziekenhuis. De huisarts verwijst digitaal via Pluhzboeking. De huisartsen kennen dit systeem al voor verwijzingen naar 1,5-lijnszorg. En om de huisartsenpraktijk/doktersassistenten te ontlasten, declareert Pluhz de consulten en verrichtingen voor ons bij de zorgverzekeraar.