Ouderenzorg

De werkgroep Ouderenzorg heeft diverse projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en zelfregie van ouderen in Groot Scheveningen, zodat zij zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en hun sociale netwerk zoveel mogelijk in tact blijft.

De huisartsenpraktijken houden een Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) met huisarts, POH-O en een ouderenadviseur van Welzijn Scheveningen.

Daarnaast loopt een programma Transmurale Ouderenzorg op Scheveningen met de Internist Ouderengeneeskunde en de Specialist Ouderengeneeskunde uit het HMC en Respect.  Doel is om het aantal SEH-bezoeken van ouderen te verminderen en te voorkomen dat hun vitaliteit afneemt na ziekenhuisopname. De SO checkt elke dag of er kwetsbare patiënten zijn gepresenteerd op de SEH van het HMC. Zij/hij neemt contact op met de huisarts om het behandelplan te bespreken en achtergrondinformatie te krijgen over de patiënt. Op basis hiervan wordt het behandelplan van een patiënt die opgenomen is, aangepast in overleg met de behandelend medisch specialist. Of, indien de patiënt naar huis is gegaan, wordt besproken of een huisbezoek van de SO wenselijk is om in kaart te brengen hoe SEH-bezoeken kunnen worden voorkomen. Is een patiënt vanuit de SEH opgenomen op de ELV van Respect, dan ontvangt de huisarts het behandelplan en een uitnodiging voor een MDO.

In 2022 organiseert SCH-2017 een scholing Advance Care Planning voor alle lid-huisartsen en hun POH’s-Ouderen.

Verder neemt SCH-2017 deel aan het multidisciplinaire netwerk Geriatrisch Netwerk Scheveningen.